Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kirker og kirkegårde

Skal nedlagte gravsteder omdannes til nyt område, skal der udskiftes hække eller skal kampestensmuren repareres? Uanset hvad så udvikler, fornyer og vedligeholder vi kirkeområder med respekt for omgivelserne.

De grønne områder, som omslutter kirkerne, sætter rammerne for de kirkelige handlinger. Det betyder, at områderne skal understøtte kirkens behov, når arealerne skal fornys. De kirkelige handlinger skal kunne fortsætte uforandret, alt imens vi er til stede ved kirken. Vi er derfor helt bevidste om, at kirkegården og dens besøgende skal have ro og respekt, når vi er der. Planlægningsgraden i projekter ved og om kirkerne er derfor også høj, da vi gerne vil undgå at anvende støjende elementer imens kirkelige handlinger foregår. 

Vi udvikler og fornyer flere belægninger og grønne områder ved kirker på hele Sjælland.
Vores tidligere projekter har her omfattet:

  • Nedlægning af gravsteder til nye områder
  • Omlægning af stier
  • Etablering af indgangspartier
  • Etablering af opholdsområder
  • Nye belægninger
  • Opbygning og reparation af støttemur/kampestensmur
  • Udskiftning af hække

Projekterne udføres ofte på foranledning af menighedsrådet, som projekterer med en landskabsarkitekt på projektet.

Fornyelse af områder

Vi har stor erfaring i omlægning af kirkegårde, hvor gravsteder skal nedlægges og området efterfølgende skal omdannes til stier og grønne arealer. Der er et stigende behov for etablering af urnegravsteder og opholdspladser, hvor de besøgende bl.a. har mulighed for at sætte sig lidt.

Anlægsprojekter i sten

Vi har også stor erfaring med at etablere nye indgangspartier foran kirker i brosten, chaussésten, natursten og granit. Desuden er vi rigtig dygtige til at bygge og renovere kampestensmure, hvilket er et unikt håndværk, som ikke mange virksomheder udfører.

Gennem tiden har vi udført flere projekter for forskellige menighedsråd rundt på Sjælland. 

Billeder af projekter ved kirker

Referencer

Her kan du læse om nogle af de projekter, som vi hos Anlægsgartner Heino Vistisen A/S siden 1984 har udført for vores kunder.

Mere info om vores arbejde ved kirker?

Kontakt projektleder Anette Vistisen for mere information om vores kompetencer.

Pleje og vedligeholdelse

Vi passer alt lige fra græsslåning, hækklipning, lugning af bede, beskæring, fejning af stier, p-arealer og veje. Vi giver de grønne områder den bedste service og pleje.

Projekter ved kirker

Frøslev Kirke

Frøslev Kirke på Stevns fik en ny forplads som smukt tager imod kirkegængere. Den nye adgangssti i granit sender dem så efterfølgende i retning mod kirken.

Køng Kirke

Vi har ved Køng Kirke i Lundby anlagt nye stier på kirkegården, samt etableret græsarealer med vilde blomster, for at skabe et naturligt og smukt miljø på stedet.

Halskov Kirke

Ved Halskov Kirke måtte vi rydde en stor del af forpladsen, for at gøre klar til deres nye belægning som er udført i betonfliser. Dertil skulle der også sættes smukke træer og planter omkring de nysåede græsarealer.