Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Køng Kirke

Vi har ved Køng Kirke anlagt nye stier på kirkegården, samt etableret græsarealer med vilde blomster for at skabe et naturligt og smukt miljø på stedet.

Køng Kirke er en sognekirke som er placeret i Lundby. De ældste dele af kirken, koret og hovedskibet, er opført i slutningen af 1200-tallet mens selve tårnet på kirken er nyere.

Murværket omkring kirken på kirkegården er af forskellige tidsaldre, hvilket også kan ses. I 1913 blev der faktisk ved en pløjning fundet rester af et gammelt murværk som var ca. 75 meter i omkreds og menes at være den helt gamle som omsluttede kirken.

I forbindelse med kirken i løbet af 1990'erne og til nu har gennemgået restaurering indvendigt, var turen nu kommet udvendigt. Derfor har Anlægsgartner Heino Vistisen A/S været med til at nedlægge gravsteder samt etablere nye stisystemer.

Vild have og græs ved Køng kirke

Vores arbejde ved Køng Kirke

Menighedsrådet havde ønsket om at etablere en æblehave på den bagerste del af kirkegården, da mange af de tidligere gravsteder ikke længere var i brug. Projektet blev kaldt "æblehaven" af menighedsrådet på grund af de plantede æbletræer, som gæsterne var velkomne til at plukke fra.

Derudover bestod projektet i at omlægge dele af kirkegården, der inkluderede nye stier og nye områder sået med græs, som indeholdt en blanding af enggræs og vilde blomster for at skabe et naturligt og smukt miljø. 

Billeder fra projektet

Fakta om anlægsprojektet

Udført for:
Køng & Svinø Sogns Menighedsråd

Rådgiver:
AART

Anlægsår:
2022

Varighed:
1 måned

Projektets indhold:
Nedlægning af gravsteder, nyanlæg af stier og etablering af græsarealer

Underleverandører og -entreprenører:
Vognmand Frede Andersen & Søn, Birkholm Planteskole, DLF

Byggesum:
DKK 210.000,00

Mere info om projektet?

Kontakt projektleder Anette Vistisen hvis du vil høre mere om vores arbejde på projektet.