Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Specialopbyggede plantehuller

Plantehuller er med til at hjælpe træer, der er placeret i områder med fast belægning. Den faste belægning medfører, at der er begrænset eller ingen vandnedstrømning til træernes rødder.  Et plantehul hjælper derfor med, at træet kan modtage det regnvand, som kommer fra den faste belægning.

Træer, som plantes i urbane miljøer, medfører ofte store udfordringer, da vækstbetingelserne i fx et bymiljø er væsentlig anderledes end i natur- og skovområder. Når træer skal plantes i områder med fast belægning, eksempelvis ved fliser eller asfalt, er der begrænset eller ingen mulighed for vandnedsivning til træernes rødder. Det er derfor en rigtig god idé, at man etablerer et specialopbygget plantehul til træet.

Udfordringer for vækstbetingelser i urbane miljøer

Bytræet udsættes for en række forskellige udfordringer, som alle er med til skabe dårligere vækstbetingelser for træerne.

Hvis vi starter med at kigge på udfordringerne under jorden, så møder træets rødder ofte hård og komprimeret jord grundet belægningerne med fliser eller asfalt. Den komprimerede jord medfører samtidig en mangel på vand, ilt og det vigtigste - vækstplads.

Hvis vi kigger på udfordringerne over jorden, så er fladerne hen til træet lukket med fliser eller asfalt. Disse belægningstyper bliver opvarmet af de høje temperaturer i forår- og sommerperioden. Det betyder, at det sparsomme vand, træet modtager uden plantehullet, hurtigt fordamper grundet belægningen.
Dertil er der andre udfordringer, som gående og kørende trafik, der i vinterhalvåret saltes for.
Skulle rødderne på træet, trods udfordringerne, udvikle sig, er der så faren for skader i forbindelse med vejarbejde, cykler, der bliver sat op ad træet, og vandalisme.

Hvordan opbygger vi plantehullerne?

Plantehullerne opbygges på en helt speciel måde, hvortil vi fx anvender løsningerne Stratacell og Rootspace fra Milford, eller SkeletMuld som er en anden og mere simpel løsning.

StrataCell

StrataCell er et stærkt jordcellesystem, som bruges ved plantning af træer i byområder med overfladebelægning. Det er et avanceret bærelagssystem til plantehuller, som garanterer en ukomprimeret jordvolumen. Systemet er produceret af 100% genbrugsplast og kan klare en ekstremt høj belastning.

RootSpace

RootSpace er et rodvenligt bærelagssystem til plantehuller i 100% sort PP genbrugsplast. Systemet består af moduler samt et integreret vandings- og udluftningslåg, der fordeler vand og ilt til hele plantehullet via et drænrør. Det gør RootSpace velegnet til områder, hvor der er behov for ekstra rørgennemføringer.

SkeletMuld

SkeletMuld kan bruges til at opbygge plantehuller på en anden måde end med Milfords produkter. SkeletMuld er en robust jordtype med stærk bæreevne, som ofte vælges til anvendelse under fliser og andre områder med let trafik. Det er også velegnet som en skjult brandvej i græsplæner. Produktet er en kombination af stenmateriale (granit) og et vækstmedie med lavt men stabilt organisk indhold. Det fungerer som et rodvenligt bærelag under områder, der skal bære trafik, samtidig med at der skabes plads til rodvækst.

Vores erfaring med plantehuller

Vi har anlagt plantesystemer til bytræer i urbane miljøer, som trods placeringen har det godt grundet plantehullerne. For Næstved Kommune har vi bl.a. etableret seks plantehuller og plantet træer tre forskellige steder i byens centrum. Plantehullerne her er også blevet opbygget med Milfords produkter for at sikre de bedst mulige vækstbetingelser for træerne.

Billeder af plantehuller

Referencer

Her kan du læse om nogle af de projekter, som vi hos Anlægsgartner Heino Vistisen A/S siden 1984 har udført for vores kunder.

Mere info om plantehuller?

Kontakt projektleder Anette Vistisen for mere information om vores kompetencer inden for beplantning i urbane miljøer.

Om Anlægsgartner Heino Vistisen A/S

Anlægsgartner Heino Vistisen A/S blev grundlagt af Heino Vistisen. Vi har i snart 40 år sået, plantet, renoveret, opført og vedligeholdt projekter på hele Sjælland, hvor vi er specialister i grønne og grå projekter.

Projekter med plantehuller

Halskov Kirke

Ved Halskov Kirke måtte vi rydde en stor del af forpladsen, for at gøre klar til deres nye belægning som er udført i betonfliser. Dertil skulle der også sættes smukke træer og planter omkring de nysåede græsarealer.

Udlændingestyrelsen i Næstved

I forbindelse med at Udlændingestyrelsen flyttede fra København til Næstved, har Heino Vistisen været med til at etablere udeområderne ved det nye flotte domicil ved Næstved Station.