Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Pleje og vedligeholdelse

Vi passer alt lige fra græsslåning, hækklipning, lugning af bede, fejning af stier, p-arealer og veje. Vi giver de grønne områder den bedste service og pleje.

Hos Anlægsgartner Heino Vistisen A/S garanterer vi altid, at vores kunder får den bedste service og pleje af deres grønne arealer. Inden for alle fagområder har vi vores egen moderne maskinpark, som vi løbende sørger for at opdatere. Det sikrer, at vi kan klare alle former for opgaver inden for pleje og vedligeholdelse af grønne områder.

Vi klarer også pleje og vedligeholdelse af arealer med fliser, belægning og asfalt med vores fejemaskine. Det betyder, at vi passer alt lige fra græsslåning, hækklipning, lugning af bede, beskæring af store og mindre træer til fejning af stier, p-arealer og veje.

Kort sagt: Vi passer alt det udendørs.

Pleje- og vedligeholdelsesaftale

En pleje- og vedligeholdelsesaftale kan udarbejdes præcis efter jeres ønsker og behov. Det eneste krav vi har til jer, er at I er placeret på Sjælland.

Ved nyanlæg eller større etableringsprojekter indgår en 1-årig pleje- og vedligeholdelsesaftale ofte. Det gør det af hensyn til kunden og os, da vi derigennem sikrer at det færdige resultat med tiden får sat det forventede udtryk og korrekte vækst.

Hvem har pleje- og vedligeholdelsesaftaler?

Det er typisk vores kunder fra boligforeninger, grundejerforeninger og virksomheder, der ønsker hjælp til at pleje og vedligeholde deres grønne arealer – herunder græsplæner, bede, hække og træer.

Vi indgår kun aftaler på Sjælland, og pt. er vores største pasningsaftale Næstved Storcenters arealer, hvor vi dagligt har 1 mand gående. Denne aftale indebærer alt fra tømning af skraldespande, græsslåning, hækklipning og fejning af arealer.

Hvilke maskiner bruger vi?

Vi bruger mange forskellige maskiner, og i processen med udvælgelsen af disse, vægter miljøaftrykket højt hos os. Derfor tilbyder vi blandt andet græsslåning med vores nye Husqvarna Hybrid plæneklipper i de områder, hvor det kan lade sig gøre. Fordelen ved Husqvarna Hybrid plæneklipper er blandt andet, at strømforsyningen reducerer køretøjets samlede brændstofforbrug, som giver lavere driftsomkostninger og reducerer CO2-aftrykket.

Øvrige og mere miljøbelastende maskiner, som anvendes af os, er vores medarbejdere informeret om vores generelle krav til, såsom at arbejdsmaskiner ikke må forlades i tomgang mv. Vi bestræber os på at eje og anvende nyere opdaterede maskiner, som ikke sætter et for stort miljøaftryk. Derfor er vi også glade for vores valg om at anvende eldrevne hækkeklippere, som ikke kun kommer vores medarbejdere til gode grundet letheden, men efterlader også et mindre CO2 aftryk. Det samme gør vores hybridplæneklipper, der er ideel til græsklipning af større græsarealer, og som på grund af sin effektivitet også sparer vores medarbejdere for tid.

Billeder fra pleje- og pasningsopgaver

Om Anlægsgartner Heino Vistisen A/S

Anlægsgartner Heino Vistisen A/S blev grundlagt af Heino Vistisen. Vi har i snart 40 år sået, plantet, renoveret, opført og vedligeholdt projekter på hele Sjælland, hvor vi er specialister i grønne og grå projekter.

Skal vi passe dit område?

Kontakt projektleder Anette Vistisen for et uforpligtende tilbud med pleje og vedligehold.

Beplantning og græs

I forbindelse med igangværende anlægsprojekter eller projekter, som udelukkende indeholder beplantning, planter vi rigtig mange buske, stauder og træer. I flere anlægsprojekter etableres der også græsplæner, som anlægges via rullegræs eller græssåning.

Projekter inden vedligeholdelse

Heino Vistisen som vedligeholder parkeringsområde hos Næstved Storcenter

Næstved Storcenter

Næstved Storcenter siges at være Sydsjællands største shoppingcenter med mere end 70 specialbutikker, Bilka og 2.000 parkeringspladser. Vedligeholdelsen af alle udendørsarealerne står vi for.

Tagterrassen ved VUC i Næstved med bede og beplantning

VUC Campus i Næstved

VUC opførte et helt nyt uddannelsessted i hjertet af Næstved. Her har vi lavet 3 tagterrasser på i alt ca. 1.000 m2. De indeholder både beplantning, stier, belægninger og bede. 

Næstved Fjernvarme

På størstedelen af Næstved Fjernvarmes forskellige stationer er det Anlægsgartner Heino Vistisen A/S som vedligeholder udearealerne.