Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Danske Anlægsgartnere

Danske Anlægsgartnere er en branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder i Danmark, som beskæftiger sig med anlæg og pleje af grønne områder, udendørs arealer, golfbaner, grønne kloakløsninger, naturgenopretning og udemiljø i bred forstand.

I vores virksomhed giver det os meget at være medlem af Danske Anlægsgartnere. Samtidig er vores medlemskab et kvalitetsstempel af os som virksomhed, der for dig som kunde er med til at sikre, at vi overholder de høje krav, som stilles til os i branchen.

Der er pt. ca. 220 anlægsgartnervirksomheder, som er medlem af foreningen, og du kan læse mere om foreningen her: www.dag.dk.

Politisk arbejde

Målet for Danske Anlægsgartnere er at gøre livet nemmere for små og mellemstore virksomheder. Det gør de ved at påvirke rammebetingelserne, rådgive medlemmerne og levere mange andre faglige og juridiske ydelser.

Overenskomster

Brancheforeningen Danske Anlægsgartnere forhandler overenskomster og bistår medlemmerne i sager om løn – og ansættelsesforhold mv.

Brancheaktiviteter

Danske Anlægsgartnere tilbyder faglig og juridisk konsulenthjælp med tilhørende kurser, markedsføring, indkøbsaftaler samt udvikling af faglige redskaber som normer, standarder, fagbøger, fagblade og vejledninger.

Netværk

Danske Anlægsgartnere er en håndværkerforening, hvor medlemmer møder hinanden, udveksler erfaringer og danner netværk via lokale kredse.

Håndværkergaranti

Med Håndværkergaranti får du et sikkerhedsnet, der hjælper dig, hvis der er fejl og mangler ved det udførte arbejde. Håndværkergaranti har nemlig til formål at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og medlemsvirksomheder.

Garantiordningen fungerer som et sikkerhedsnet under private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk som en medlemsvirksomhed af Danske Anlægsgartnere har udført. Det er kun virksomheder, der er medlem af Danske Anlægsgartnere, som er omfattet af Dansk Anlægsgartnere Garantiordning.

Håndværkergaranti-ordningen er et samarbejde mellem Arbejdsgiverforeningen KA og Danske Anlægsgartnere.

Læs mere om håndværkergaranti her: www.dag.dk/foreningen/haandvaerkergaranti/

Om Anlægsgartner Heino Vistisen A/S

Anlægsgartner Heino Vistisen A/S blev grundlagt af Heino Vistisen. Vi har i snart 40 år sået, plantet, renoveret, opført og vedligeholdt projekter på hele Sjælland, hvor vi er specialister i grønne og grå projekter.

Kontakt os

Skal vi hjælpe dig med dit projekt?
Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, så skal vi nok hjælpe dig videre.

Nogle af de projekter vi er stolte af...

Belægning ved Østre Landsret i Nordhavnen

Østre Landsret i Nordhavnen

Anlægsgartner Heino Vistisen A/S har anlagt udearealerne omkring den nyopførte Østre Landsret i Nordhavnen. Et projekt som bl.a. omfattede terrorsikring af forplads, cykelstativer, bede og beplantning.

Det Nye Experimentarium i Hellerup

Har du besøgt det nye Experimentarium i Hellerup? Den imponerende tagterrasse på hele 1.800 kvadratmeter, beliggende i femte etage, er faktisk leveret af Anlægsgarner Heino Vistisen A/S.

Tagterrassen ved VUC i Næstved med bede og beplantning

VUC Campus i Næstved

VUC opførte et helt nyt uddannelsessted i hjertet af Næstved. Her har vi lavet 3 tagterrasser på i alt ca. 1.000 m2. De indeholder både beplantning, stier, belægninger og bede.