Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Tagterrasser

Terrasser hører ikke kun til på jorden. En tagterrasse giver mulighed for at skabe et hyggeligt uderum, som fungerer fint på ejendomme med fladt tag eller et kælderdæk.

Fliser og terrasser hører ikke kun til på jorden, men passer også fint på eksempelvis tagterrasser. De fleste tagterrasser er placeret på bygninger med fladt tag eller i forlængelse af en hældning på taget. En tagterrasse er hævet over terræn, hvilket kan være med til at skabe et ekstra uderum på ejendomme i tæt bebyggelse.

Hvad kan man bruge en tagterrasse til?

Tagterrasser vinder mere og mere indpas i bl.a. byområder, da det giver en optimal udnyttelse af tagarealet. Tagterrassen kan anvendes til flere ting, såsom legepladser, boldbaner eller rekreative arealer. Skoler og offentlige institutioner, som er placeret i bymidten, har blandt andet etableret legepladser på tagterrasser. Det er med til at sikre børnene et fint uderum til trods for placeringen. Samtidig giver en tagterrasse et beskyttet udeområde til fx legepladser, da der ikke kan færdes andre, end de som har adgang.

En tagterrassen kan også være med til at skabe et godt uderum til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der ellers ville have langt til udearealer. På tagterrassen kan en cigarret eller frokosten nydes, inden arbejds- eller skoledagen fortsætter.

Vores erfaring med tagterrasser

Vi har hos Anlægsgartner Heino Vistisen A/S stor erfaring med at anlægge tagterrasser med fliser. Fliserne lægges oftest ovenpå flisefødder, som er med til at sikre planhed for terrassen samt en korrekt afhjælpning af regnvandet. Ved tagterrasseprojekter anvender vi blandt andet flisefødder fra Soprema.

Fordele ved en tagterrasse

En af de største fordele ved en tagterrasse er, at den er løftet over terræn, og der dermed opnås mere sol, da der sjældent er noget, som skygger på terrassen. Dernæst opnås der jo også en flot udsigt, alt efter hvor højt og hvor tagterrassen er placeret.
En tagterrasse kan også være med til at skabe et mere anvendeligt uderum, hvor der kan tørres tøj, læses en bog eller spises mad, da der er direkte udgang fra køkkenet. På skoler og i virksomheder er kantinen ofte placeret i forbindelse med tagterrassen, hvorfra elever og ansatte kan nyde deres frokost.

Ulemper ved en tagterrasse

Når man løfter en terrasse op, kræver det at man tænker over vinden og at man på terrassen skal kunne udgå at sidde i træk. Tagterrassen kan også, alt efter hvordan den er bygget, stå lidt ubeskyttet, så vinden kan tage fat i havemøbler mv. Hvis man derfor anlægger en ny tagterrasse, er det vigtigt at tænke over dette.

Billeder af tagterrasser

Om Anlægsgartner Heino Vistisen A/S

Anlægsgartner Heino Vistisen A/S blev grundlagt af Heino Vistisen. Vi har i snart 40 år sået, plantet, renoveret, opført og vedligeholdt projekter på hele Sjælland, hvor vi er specialister i grønne og grå projekter.

Mere info om tagterrasser?

Kontakt projektleder Anette Vistisen for mere information om vores kompetencer med tagterrasser.

Pleje og vedligeholdelse

Vi passer alt lige fra græsslåning, hækklipning, lugning af bede, beskæring, fejning af stier, p-arealer og veje. Vi giver de grønne områder den bedste service og pleje.

Projekter med tagterrasser

Tagterrassen ved Next gymnasium i Albertslund

Vestskoven Gymnasium NEXT i Albertslund

På gymnasiets ca. 1.000 kvadratmeter store nye tagterrasse, er der uderum med plads til fordybelse. Det er også muligt at dyste mod hinanden som hold på den nye basketbane.

Det Nye Experimentarium i Hellerup

Har du besøgt det nye Experimentarium i Hellerup? Den imponerende tagterrasse på hele 1.800 kvadratmeter, beliggende i femte etage, er faktisk leveret af Anlægsgarner Heino Vistisen A/S.

Tagterrassen ved VUC i Næstved med bede og beplantning

VUC Campus i Næstved

VUC opførte et helt nyt uddannelsessted i hjertet af Næstved. Her har vi lavet 3 tagterrasser på i alt ca. 1.000 m2. De indeholder både beplantning, stier, belægninger og bede.