Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kloak og dræn

Anlægsgartner Heino Vistisen A/S er autoriseret kloakmester og udfører derfor også dræn, omfangsdræn og kloakeringsopgaver.

Som autoriseret kloakmester er vi underlagt en kvalitetskontrol, der sikrer at arbejdet hos vores kunder er udført korrekt. Vi har derfor fået udstedt en virksomhedsautorisation af Sikkerhedsstyrelsen. Det gør, at vi er ansvarlige for at have et kvalitetsstyringssystem (KS-system) implementeret og sikrer, at vores kunder har en garanti i form af KS-systemet.

Hvilke kloakopgaver udfører vi?

Vi udfører alt indenfor kloak, dræn og omfangsdræn. Det er typisk i forbindelse med de igangværende anlægsprojekter og renoveringer, at vi udfører kloakeringsprojekter.
Ved disse projekter hjælper vi også med afvanding af arealer med linjeafvanding eller sokkelaffugtere.

Hvad er linjeafvanding?

Linjeafvanding er et afløbssystem, som er med til at bortlede overfladevand. Det kan være du har hørt betegnelser som linjedræn, parkeringsafløb mv.? Linjeafvanding hjælper regnvandet væk fra belægningen og ned i riste, som er tilsluttet en brønd.

Hvad er sokkelaffugtere?

En sokkelaffugter er en rende, der løber langs en bygning, som sikrer at bygningens sokkel er tør. En sokkelaffugter sættes, når der bl.a. etableres niveaufri adgang til bygninger eller hvor der ikke er synlig sokkel. Der opstår dermed en øget risiko for at regnvand trænger ind i eller ødelægger murværket.

Bygningsreglementet kræver niveaufri adgang ved alle offentligt tilgængelige bygninger, hvorfor det også er nødvendigt med beskyttelse mod fugtskader ved soklen.

Billeder af kloak- og dræn-projekter

Vi tilbyder

Vi udfører en bred vifte af anlægsopgaver, men har selvfølgelig nogle kernekompetencer. Se nogle af dem beskrevet her.

Mere info om kloak og dræn projekter?

Kontakt projektleder Jonas Vinholt for mere information om vores kompetencer inden for kloak og dræn.

Projekter inden for kloak og dræn

Parkeringsområde ved Antvorskov Kaserne

Antvorskov Kaserne i Slagelse

Den nye vagtbygning ved Antvorskov Kaserne fik tilhørende parkeringsplads, adgangsveje og 1.000 meter kantsten.

Medarbejder er ved at lægge fliser

Kompressorstation i Everdrup

Kompressorstationen er en del af Baltic Pipe og blev opført i 2022. Vi har udført udearealerne ved en del af den nye kompressorstation.

Næstved Gymnasium og HF

Et større projekt af udearealerne til fordel for elever, som blandt andet indebar ny basketballbane og en stor vandtank, der skal opsamle regnvand til genbrug i toiletter.