Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Antvorskov Kaserne i Slagelse

Den nye vagtbygning ved Antvorskov Kaserne fik tilhørende parkeringsplads, adgangsveje og 1.000 meter kantsten.

I udkanten af Slagelse ligger Antvorskov Kaserne, der har kapacitet til at huse op til 2000 personer, herunder størstedelen af Gardehusarregimentet. Kasernen har fået opført ny vagtbygning, som er en del af et større projekt med det formål at styrke sikkerheden på kasernen. Den er blandt andet opført til at forbedre adgangskontrollen og dermed beskytte både kasernens personale og aktiver.

Billeder fra projektet

Kran løfter materialer op til tagterrasse

Vores anlægsarbejde

I forbindelse med opførelsen af ny vagtbygning på Antvorskov Kaserne ved Hoffmann A/S, blev al belægningsarbejdet samt kantsten udført af Anlægsgartner Heino Vistisen A/S. Projektet indebar anlæggelse af en ny parkeringsplads som permeabel belægning med Rima sten.

Rima sten blev installeret med tilhørende permeabel bundopbygning. Denne belægningsmetoder muliggør naturlig nedsivning af regnvand gennem de forskellige lag i strukturen. Det er også muligt at tilsluttes et drænsystem, hvilket betyder, at ved større mængder nedbør kan vandet ledes væk fra bundopbygningen.

Vores projekt omfattede også anlæggelse af adgangsvejen, der er skabt med henblik på at skabe en sikker og kontrolleret indkørsel, hvor billister er tvunget ned i fart. Adgangsvejen er udført med ca. 2.700 m2 SF-sten og cirka 1.000 m kantsten. Hele strækningen er udstyret med fortov for at sikre, at fodgængere ikke behøver at bevæge sig ud på kørebanen. Der er derudover placeret fodgængerovergange, der gør det sikkert at krydse vejen. Til sidst er der udført flisebelægning og kantsten omkring vagtbygningen, udført med 50x50 fliser.

Billeder fra projektet

Fakta om anlægsprojektet

Udført for:
Hoffmann A/S

Rådgiver:
PLH Arkitekter

Anlægsår:
2022 - 2023

Varighed:
5 måneder

Projektets indhold:
Nyanlæg med SF sten, Rima sten, betonfliser, betonkantsten

Byggesum:
DKK 3.100.000,00

Mere info om projektet?

Kontakt projektleder Jonas Vinholt hvis du vil høre mere om vores arbejde på projektet.