Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Halskov Kirke

Ved Halskov Kirke måtte vi rydde en stor del af forpladsen, for at gøre klar til deres nye belægning som er udført i betonfliser. Dertil skulle der også sættes smukke træer og planter omkring de nysåede græsarealer.

Ved Korsør er den moderne Halskov Kirke placeret. Kirken er fra 1968 og er tegnet af arkitekt Holger Jensen. Den enkle stil med røde mursten, lyst fyrretræ og sorte indramninger står flot op mod kobbertaget.

Landskabsarkitekt Henriette Lyngsted tog fat i os, da menighedsrådet stod overfor et omfattende anlæggelsesprojekt af deres forplads og stisystemer.

Vores arbejde ved Halskov Kirke har bestået af en renovering af udearealerne samt en etablering af ny forplads. Vi har foretaget en omfattende rydning af den eksisterende forplads for at forberede den til installation af nye betonfliser og andre elementer. I tillæg hertil er der anlagt græsplæner og plantet en variation træer og planter for at forbedre områdets visuelle udtryk.

Billeder fra projektet

Fakta om anlægsprojektet

Udført for:
Halskov Kirkes Menighedsråd

Rådgiver:
Lyngsted Landskab

Anlægsår:
2022-2023

Varighed:
2 måneder

Projektets indhold:
Nyanlæg af forplads og stier med betonfliser, etablering af græsarealer og beplantning

Underleverandører og -entreprenører:
Vognmand Frede Andersen & Søn, Birkholm Planteskole, IBF

Byggesum:
DKK 630.000,00

Mere info om projektet?

Kontakt projektleder Jonas Vinholt hvis du vil høre mere om vores arbejde på projektet.