Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Grønt fokus

Vi er en virksomhed, som gerne vil være moderne og ”up to date”. Det gælder både, hvad angår vores maskiner, redskaber og metoder - men også den måde vi agerer på.

Det betyder blandt andet også, at vi har valgt at sætte den grønne omstilling på dagsordenen.

I 2022 fik vi, med hjælp fra Næstved Erhverv, mulighed for at deltage i GCO-projekt (Grøn Cirkulær Omstilling), som var et projekt støttet af EU's Regionalfond. Ved deltagelse i dette projekt fik vi tilskud til at få screenet vores virksomhed, med henblik på at få sat den grønne omstilling i system og udvælge de områder, vi ville arbejde med. Niras har i den forbindelse ydet konsulentbistand og udarbejdet en rapport som fokuserede på en række initiativer til den grønne omstilling. Dertil hjalp de os med sparring og med at investere i maskiner, der kunne understøtte den grønne omstilling.

I den udarbejdede rapport var der forslag til forbedringer, optimeringer samt investeringer, som vil gavne vores CO2-aftryk. Konkret betød det bl.a., at vi har fået installeret solceller på taget, og at vi kun køber Grøn strøm af Andel. Derudover har vi bl.a. også investeret i en hybridplæneklipper, der udleder markant mindre CO2 frem for en traditionel dieseldreven maskine.

Vores arbejde med FN's 17 Verdensmål

I forlængelse af vores deltagelse i GCO-projektet har vi valgt at fokusere på 3 af FN's 17 Verdensmål, som er:

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 13: Klimaindsats

En stor del af vores arbejde foregår med naturressourcer. Derfor skal vi også være med til at sikre, at vi passer på naturen. Selvom vores proces for alvor blev igangsat i 2022, er det jo en ”on going”-proces, hvor vi hele tiden skal blive lidt bedre og lidt mere bevidste om den måde, vi anvender vores ressourcer på.

Om os

Hos Anlægsgartner Heino Vistisen A/S er vi specialister i grønne og grå projekter. Vi har i snart 40 år sået, plantet, renoveret, opført og vedligeholdt projekter på hele Sjælland.

Nogle af de projekter vi er stolte af...

Køng Kirke

Vi har ved Køng Kirke i Lundby anlagt nye stier på kirkegården, samt etableret græsarealer med vilde blomster, for at skabe et naturligt og smukt miljø på stedet.

Det Nye Experimentarium i Hellerup

Har du besøgt det nye Experimentarium i Hellerup? Den imponerende tagterrasse på hele 1.800 kvadratmeter, beliggende i femte etage, er faktisk leveret af Anlægsgarner Heino Vistisen A/S.

Tagterrassen ved VUC i Næstved med bede og beplantning

VUC Campus i Næstved

VUC opførte et helt nyt uddannelsessted i hjertet af Næstved. Her har vi lavet 3 tagterrasser på i alt ca. 1.000 m2. De indeholder både beplantning, stier, belægninger og bede.