Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Herstedøster kirke

Den gamle kirke fra middelalderen fik fældet træer og omstruktureringer af stisystemer.

Herstedøster Kirke ligger i Albertslund, og er bygget omkring år 1200 i middelalderen, og er senest blevet restaureret i 1974. Kirken består af et romansk skib opført af kampsten og et sengotisk tårn samt våbenhus. Mod vest ses kirkens tårn, som imponerer med sin størrelser til sammenligning med skibet, som er væsentlig mindre.

 

Vores anlægsarbejde

Herstedøster Kirke ønskede træfældning på grund af overvoksede træer samt plantning af nye træer med forskellige arter. Vi udførte også en omfattende renovering og omstrukturering af stisystemet på området. Som afslutning på projektet blev der installeret aluminiumskanter langs stierne for at markere afgrænsningen mellem stierne og bedene/græsarealerne.

Fakta om anlægsprojektet

Udført for:
Herstedøster Kirke

Anlægsår:
2022

Varighed:
1 måned

Projektets indhold:
Etablering af nye stier, fældning af træer samt plantning af nye

Underleverandører og -entreprenører:
Vognmand Frede Andersen & Søn, Milford A/S

Byggesum:
DKK 150.000,00

Mere info om projektet?

Kontakt projektleder Anette Vistisen for mere information om vores kompetencer inden for nyanlæg og vedligehold